Veranderingen Soosjaal

De soos gaat veranderen en dat heeft vooral te maken met de locatie. Frank van der Aar stopt met ‘Met Hart & Soul oefenruimtes’ . Alles in de ruimte wordt verkocht en de ruimte komt beschikbaar voor een andere huurder.

Gelukkig wil Frank wel graag betrokken blijven bij de soos. Ook kijken we naar een extra vrijwilliger/leider naast Erica en Frank.

Over hoe we de soos verder gaan vormgeven, denken we de komende tijd hard na.
We kunnen gewoon bij Synergos Woerden blijven, waar ‘Met Hart & Soul’ bijhoort, maar dan in een andere ruimte. We bekijken of dat voor Soosjaal een goede optie is, maar we gaan ook andere opties onderzoeken, met mogelijkheden voor muziek maken en disco.

Ideeën? Mail ze ons!
We zijn ook erg benieuwd naar de ideeën van jongeren zelf en hun ouders. Alle opties zijn nog open. Mail ze ons via info@autismewoerden.nl of aicwoerden@hotmail.nl, dan kunnen we hiermee rekening houden.

Voor de eerstvolgende Soosjaal op zaterdag 28 september kunnen we in het naastgelegen gebouw van Synergos terecht, waarover u meer informatie vindt in een van de andere berichten in deze nieuwsbrief.

Minimaal aantal deelnemers
Vanaf nu gaat de soos alleen maar door als we minimaal 15 (betalende) deelnemers hebben. Dat nemen we ook op in de voorwaarden, te vinden onder het kopje ‘Jongerensoos Soosjaal’. Aanmelden moet daarom uiterlijk de woensdag voor de soos, zodat we eventueel op tijd kunnen afblazen. Daar gaan we niet vanuit, maar het kan een keer gebeuren.

Logo Soosjaal