Wel of geen Soosjaal?

Jongerensoos Soosjaal heeft de activiteiten zoals we ze nu organiseerden voorlopig beëindigd. In augustus is er geen soos, maar op de laatste vrijdag van september organiseren we een familie BBQ voor de jongeren en hun familie. Dat kan een afsluiting zijn maar ook een nieuw begin.

Het aantal bezoekers van Soosjaal is tot een klein groepje geslonken. Te klein om een locatie als Babylon te vullen en maandelijks energie te steken in het organiseren van activiteiten. Omdat wij dit bijzonder jammer vinden, houden we de mogelijkheid open om opnieuw te starten.

Voorwaarde is wel dat de behoefte en ideeën vanuit jongeren zelf komen en/of vanuit hun ouders/begeleider(s). We weten dat veel jongeren gewoon thuis zitten, en dat ze toch behoefte hebben aan contact maar zelf vaak niet in staat zijn iets te bedenken of te ondernemen. We willen hier graag op inspelen en hen iets bieden.
Voorwaarde is ook dat we dan echt met iets nieuws en goeds komen. Onderling afspreken en samen iets doen, bij iemand thuis die bijvoorbeeld een grote boerderij heeft, eenmaal in het kwartaal? Denk met ons mee.

Ter inspiratie zijn er andere initiatieven. Kijk eens naar de speciaal door de NVA ontwikkelde app voor jongeren. Hier kun je vrienden zoeken en vinden, op de hoogte blijven van evenementen en samen afspreken. Of de vergelijkbare soos in Houten.

Soosjaal behouden?
Vind je het fijn dat er gewoon in Woerden iets georganiseerd wordt? Meld je dan aan voor de familiebarbecue op vrijdag 25 september waar jongeren met hun ouders, familie, broer, zus, vriend of vriendin van harte welkom zijn. Ben je al een tijd niet geweest of helemaal nog nooit? Ook van harte welkom. Ken je iemand die zou willen komen? Geef het door.

Als blijkt dat er voldoende motivatie en ideeën zijn om iets op te zetten, willen we dit verder uitwerken, mits we voldoende vrijwilligers hebben. Als blijkt dat er weinig behoefte is aan activiteiten of geen hulp, wordt dit een BBQ ter afsluiting van bijna vier jaar Soosjaal.
Ook dat kan heel gezellig zijn natuurlijk.

Aanmelden
Dus heb jij of ideeën, goede manieren om met andere jongeren in contact te komen, elkaar te ontmoeten? Wil je af en toe gewoon afspreken en uitgaan?
Laat het ons weten op vrijdag 25 september en meld je aan voor de familie BBQ via
de kalender van deze website.

Flyer Soosjaal 25 september 2015

Logo Soosjaal