Wonen met autisme als je ouder wordt

De Grasboom zoekt bewoners (35+) voor het Grasboomproject ASS 35+ het midden van Nederland. De nadruk van dit nieuwe project ligt meer op behoud van vaardigheden, voorkomen van vereenzaming en wonen in een autismevriendelijke, betaalbare en veilige omgeving.

In de 9 Grasboomprojecten ( degrasboom.nl ) wonen ruim 105 jongvolwassenen zelfstandig met individuele professionele begeleiding. De nadruk ligt op ontwikkeling en uitstroming. De projectorganisatie wordt door ouders/familie uitgevoerd. Uit de aanmeldingen van de afgelopen 2 jaar blijkt dat er ook een grote behoefte bestaat aan een soortgelijke woonvorm voor 35+ ers met ASS, normale/hoge intelligentie, die zelfstandig willen wonen maar dit niet helemaal redden zonder enige vorm van begeleiding. De nadruk van dit nieuwe project ligt dan ook meer op behoud van vaardigheden, voorkomen van vereenzaming en wonen in een autismevriendelijke, betaalbare en veilige omgeving.

De Grasboom is op zoek naar degenen die zichzelf hierin herkennen en hun ouders/familie. Wie de afgelopen jaren bij de Grasboom is afgewezen voor een plek op de wachtlijst op basis van leeftijd mag ook reageren. Meer informatie op onze website: degrasboom.nl, waar u de laatste stand van zaken kunt lezen over dit project. U kunt zich als belangstellende ook aanmelden voor een bijeenkomst op 21 februari 2019 a.s.. Op de website staat een mailadres waar u informatie kunt opvragen en gegevens achterlaten zodat we geïnteresseerden kunnen uitnodigen.