Wooninitiatief De Woongaard

Misschien kent u het al, het ouderinitiatief De Woongaard die met Grasboom Woerden een woonproject wil starten in Snellerpoort. Misschien was u bij de thema-avond op 13 september waarover toen verteld is. Er is nog ruimte bij dit project en daarom brengen we het graag nog even onder de aandacht. 

Het gaat om een wooninitiatief voor volwassenen vanaf 23 jaar met autisme dat een prettige en een veilige woonomgeving wil bieden. Bewoners wonen zelfstandig in een eigen appartement en krijgen professionele begeleiding, individueel of in groepsverband.

Het is een ouderinitiatief en ouderparticipatie is een absolute voorwaarde. Het is de bedoeling dat ouders/vertegenwoordigers het project gezamenlijk opzetten in afstemming met de toekomstige bewoners. Gezamenlijk beslissen zij met welke zorgaanbieder er een contract wordt aangegaan om de begeleiding op maat te bieden net als over de verdere invulling van het project.

De Woongaard werkt nauw samen met Stichting De Grasboom die elf ouderinitiatieven ondersteunt waar nu 133 jongvolwassenen met een diagnose in het autistisch spectrum helemaal op zichzelf wonen. Onder de paraplu van De Grasboom werken ouders, jongeren en naast betrokkenen samen en creëren geschikte woonruimte waar begeleiding op maat aanwezig is.

Voor meer informatie, kijk op de website van de Woongaard