Autismegespreksgroep Utrecht

De Autismegespreksgroep 20+ in Utrecht heeft graag nieuwe leden erbij. Het is een gemengde gespreksgroep met mensen met Asperger en PDD-NOS.

Iedereen, die 20+ is en zelfstandig functioneert, kan met deze gespreksgroep meedoen.  De groepsgrootte is maximaal negen leden en komt voort uit een andere gespreksgroep. Het is een gespreks- en lotgenotengroep, geen therapiegroep.

De bedoeling is om 1x per maand op een vaste avond en tijdstip bij elkaar te komen. Op dit moment is dat de 2de dinsdag van de maand om 19.30. Dit kan nog veranderen. Alles wordt onderling geregeld.

Als je vragen hebt en/of je wilt aanmelden, stuur een email naar: jonghpde@online.nl of bel naar 030 2317268 (met antwoordapparaat indien afwezig).

Zie Autismegespreksgroep 2020 voor meer informatie.