Autisme en Zelfbeeld – Martine Delfos

Martine Delfos spreekt over het belangrijke onderwerp zelfbeeld en weerbaarheid van mensen met autisme. Hoe kan hun zelfbeeld versterkt worden, kunnen ze beter weerbaar worden en is er een manier waarop de omgeving daaraan kan bijdragen? 

Mensen met autisme kunnen zelf minder goed beoordelen of dat wat ze doen ook echt goed is. Daarvoor is inzicht nodig in het grote geheel en dat ontwikkelt vaak moeizaam. Omdat ze zich vanuit de interactie met de omgeving niet automatisch veilig voelen, zorgt dat standaard voor een soort innerlijke onrust of angst. ‘Het zal toch wel mis gaan of fout lopen want ik begrijp het verkeerd, word afgeleid, heb het overzicht niet. Het is me allemaal teveel of ik begrijp het niet zo snel. Dan worden andere mensen boos.’

De kans op kritiek, mislukking en misverstanden is daarom groot, dat schaadt het zelfbeeld, zelfwaardering en zelfvertrouwen wat weer bepaalde acties en bepaald gedrag bij de doelgroep in de hand werkt. Sommigen worden angstig, opstandig of boos, anderen passief, ontwijkend of nog anders.

Het programma is als volgt:
19.00 uur:                        Inloop met koffie en thee
19.30 uur:                        Lezing Martine Delfos
20.15 uur:                        Pauze
20.45 uur:                        Vervolg lezing Martine Delfos
21.30 uur:                        Gelegenheid voor stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen.

Over Martine Delfos
Martine Delfos is internationaal onderzoekster, schrijfster, docente en therapeute. Ze hield zich de laatste jaren onder andere bezig met het opzetten van Universities Autism Expertise Groups in verschillende landen, en met de virtuele ontwikkeling van jongeren en de rol van de opvoeders hierin. Bekend zijn haar boeken Een vreemde wereld, over Autismespectrumstoornissen en Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief.

martine_delfosZij verkoopt en signeert ook haar boeken tijdens deze avond.

Adres en aanmelden
De avond is bij Welzijn Woerden, Rembrandtlaan 2,
3443 EG Woerden. Voor de route kunt u kijken op http://www.welzijnwoerden.nl/contact.

Aanmelden kan via de kalender van deze website.

Uitnodiging thema avond autisme en zelfbeeld 141113