Communiceren

Datum Tijd Locatie Organisatie
19 maart 2014 19:45 - 22:00 De Bun Autismecafé Nieuwkoop

Communiceren met een kind, jongere of volwassenen met autisme.
Spreker is drs. Alice Padmos.
poster 19 mrt 2014